VETO DLA TERRORU

W NAJLEPSZYM INTERESIE
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI I JEJ OBYWATELI
PRZYWOŁUJĘ VETO

dla terroru obecnej sytuacji jako wyniku działań tak zwanego rządu, 
który wykonuje polecenia płynące ze strony Stanów Zjednoczonych Ameryki.

 

Przez wiele lat polacy byli pozbawieni wyboru i możliwości wypowiedzi. 
Sposób przeprowadzania referendum a ściślej ujmując sposób formułowania pytań wyborczych narzucał ograniczenie. W przypadku wyborów prezydenckich ograniczenie wynikało z braku kandydatów reprezentujących wartości, które ważne są dla polskich obywateli, dopuszczeni zostali jedynie kandydaci wywodzący się z poprzedniego systemu władzy, nadzorowanego przez armię Rosyjską stacjonującą w Polsce.

 

Tak więc władza w Polsce została przekazana ze strony jednego państwa obcego na stronę kolejnego państwa obcego, z pominięciem ogółu polskich obywateli i ich woli jako prawomocnych właścicieli kraju. 

 

Wola ogółu polskich obywateli została pominięta w istotnych decyzjach dotyczączych przyszłości państwa oraz przyszłości życia Polaków.

 

My, Polscy Obywatele, świadomi własnej historii i tragedii której doświadczyli nasi przodkowie w czasach feudalismu, zaborów, wojny i totalitaryzmu, pragniemy odnowić nasze postanowienia oraz wyrazić wolę ogółu Narodu, która była ignorowana odkąd pamiętamy. 


Jako nowoczesne, demokratyczne państwo pragniemy wyrazić naszą wolę bezpośrednio, poprzez publiczne Referendum, transmitowane przez publiczną telewizję.