śpiew ptaków to ich natura
wyrażają w ten sposób radość życia
oraz nadchodzące zagrożenie


mowa ludzi to ich natura
cenzura zakazuje mowy, zakazuje radości oraz ostrzegania przed zagrożeniem

VETO DLA TERRORU

W NAJLEPSZYM INTERESIE
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI I JEJ OBYWATELI
PRZYWOŁUJĘ VETO

dla terroru obecnej sytuacji jako wyniku działań tak zwanego rządu, 
który wykonuje polecenia płynące ze strony Stanów Zjednoczonych Ameryki.

 

Przez wiele lat polacy byli pozbawieni wyboru i możliwości wypowiedzi. 
Sposób przeprowadzania referendum a ściślej ujmując sposób formułowania pytań wyborczych narzucał ograniczenie. W przypadku wyborów prezydenckich ograniczenie wynikało z braku kandydatów reprezentujących wartości, które ważne są dla polskich obywateli, dopuszczeni zostali jedynie kandydaci wywodzący się z poprzedniego systemu władzy, nadzorowanego przez armię Rosyjską stacjonującą w Polsce.

 

Tak więc władza w Polsce została przekazana ze strony jednego państwa obcego na stronę kolejnego państwa obcego, z pominięciem ogółu polskich obywateli i ich woli jako prawomocnych właścicieli kraju. 

 

Wola ogółu polskich obywateli została pominięta w istotnych decyzjach dotyczączych przyszłości państwa oraz przyszłości życia Polaków.

 

My, Polscy Obywatele, świadomi własnej historii i tragedii której doświadczyli nasi przodkowie w czasach feudalismu, zaborów, wojny i totalitaryzmu, pragniemy odnowić nasze postanowienia oraz wyrazić wolę ogółu Narodu, która była ignorowana odkąd pamiętamy. 


Jako nowoczesne, demokratyczne państwo pragniemy wyrazić naszą wolę bezpośrednio, poprzez publiczne Referendum, transmitowane przez publiczną telewizję.

 

VETO DLA BIDENA

POLSKA JEST DOBREM WSPÓLNYM POLAKÓW
JEDYNIE TEORETYCZNIE
VETO

W rzeczywistości jest to rynek zbytu i źródło dochodów dla krajów obcych. Płatności wychodzące ze skarbu Państwa za spełnianie celów zadaniowych, za licencje, za patenty, za prawa autorskie, za 'know how' i gotowe rozwiązania mające na celu pomoc Polsce.

Polscy obywatele zostali pozbawieni szansy na kierowanie przyszłością Polski i przyszłością osobistą. Amerykański system ochrony uaktywniony w Polsce atakuje Polskich obywateli i niszczy ich życie, uzasadniając to podejrzeniem o terroryzm. To już nie jest system sprawiedliwości, to bezpodstawna manipulacja.

Rzeczpospolita - Dobro Wspólne Polaków, jest źródłem korzyści państw obcych i jest dzielone przez Stany Zjednoczone Ameryki, Wielką Brytanię, Holandię, Niemcy i Rosję i innych.